مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
مشارکت بین‌المللی در حقوق انسانی و میراث بین‌فرهنگی

کارشناسی ارشد

مشارکت بین‌المللی در حقوق انسانی و میراث بین‌فرهنگی

International Cooperation on Human Rights and International Heritage

دانشگاه بلونیا
رتبه 154
موقعیت
-, راونا
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
157.04 یورو
ترم ورودی
ترم پاییز
تعداد واحد120
مدت زمان (سال)2
می خوای بدونی برای این رشته واجد شرایط هستی یا نه؟
رشته‌های مجاز:
علوم اجنماعی
علوم قضایی
جهانگردی
تاریخ
مدیریت بازرگانی
باستان شناسی
روابط بین الملل
اقتصاد
apply picture

قصه مهاجرت شما از این‌جا شروع می‌شه

برای این رشته فاقد شرایط هستی
چطوری مستقیم اپلای کنم؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن