مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر بولونیا ایتالیا
دانشگاه بلونیا ایتالیاuniversity_logo
بولونیا, ایتالیا
دانشگاه بلونیا
University of Bolognaکارشناسی, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته
رتبه 154 بین المللی
رتبه 3 ایتالیا
اپلیکیشن فی
-
شهریه سال
157.04 یورو
31تعداد دپارتمان
82تعداد رشته
کارشناسی, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

بولونیاایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن