مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
قتصاد منبع و توسعۀ پایدار

کارشناسی ارشد

اقتصاد منبع و توسعۀ پایدار

Resource Economic and Sustainable Development

دانشگاه بلونیا
رتبه 154
موقعیت
-, ریمینی
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
157.04 یورو
ترم ورودی
ترم پاییز
تعداد واحد120
مدت زمان (سال)2
می خوای بدونی برای این رشته واجد شرایط هستی یا نه؟
رشته‌های مجاز:
مهندسی کشاورزی
منابع طبیعی
زیست شناسی
مهندسی محیط زیست
زمین شناسی
جنگل داری
مدیریت
علوم سیاسی
علوم اجنماعی
مدیریت بازرگانی
داروسازی
روابط بین الملل
اقتصاد
apply picture

قصه مهاجرت شما از این‌جا شروع می‌شه

برای این رشته فاقد شرایط هستی
چطوری مستقیم اپلای کنم؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن