مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
اقتصاد و سیاست عمومی

کارشناسی ارشد

اقتصاد و سیاست عمومی

Economics and Public Policy

دانشگاه بلونیا
رتبه 154
موقعیت
ایتالیا, بولونیا
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
157.04 یورو
ترم ورودی
ترم پاییز
تعداد واحد120
مدت زمان (سال)2
می خوای بدونی برای این رشته واجد شرایط هستی یا نه؟
رشته‌های مجاز:
مهندسی برق-قدرت
مهندسی برق-مخابرات
مهندسی الکترونیک
مهندسی مکانیک
مهندسی عمران
ITمهندسی
مهندسی صنایع
مهندسی مواد
مکاترونیک
مهندسی محیط زیست
مدیریت
علوم سیاسی
علوم اجنماعی
علوم قضایی
روابط عمومی
فلسفه
مدیریت بازرگانی
داروسازی
ریاضیات
آمار
روابط بین الملل
اقتصاد
پزشکی
apply picture

قصه مهاجرت شما از این‌جا شروع می‌شه

برای این رشته فاقد شرایط هستی
چطوری مستقیم اپلای کنم؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن