جست‌وجوی رشته‌های واجد شرایط

خدمات ساناگیتی برای مهاجرتدوره آزمون IMAT
مهاجرت به ایتالیا
علوم محیط زیستی – برنامۀ درسی تغییر جهانی و پایداری

کارشناسی ارشد

علوم محیط زیستی – برنامۀ درسی تغییر جهانی و پایداری

Environmental Sciences - Global Change and Sustainability Curriculum

دانشگاه کافوسکاری ونیز
رتبه 661
موقعیت
-, مستره
اپلیکیشن فی
30 یورو
شهریه سال
1300 یورو
ترم ورودی
ترم پاییز
تعداد واحد120
مدت زمان (سال)2
می خوای بدونی برای این رشته واجد شرایط هستی یا نه؟
رشته‌های مجاز:
مهندسی کشاورزی
بیوتکنولوژی
زیست شناسی
مهندسی محیط زیست
زمین شناسی
جنگل داری
apply picture

قصه مهاجرت شما از این‌جا شروع می‌شه

برای این رشته فاقد شرایط هستی
چطوری مستقیم اپلای کنم؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن