مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر ونیز ایتالیا
دانشگاه کا فوسکاری ونیز
ونیز, ایتالیا
دانشگاه کافوسکاری ونیز
Ca' Foscari University of Veniceکارشناسی, کارشناسی ارشد
رتبه 661 بین المللی
رتبه 21 ایتالیا
اپلیکیشن فی
30 یورو
شهریه سال
1,300 یورو
11تعداد دپارتمان
24تعداد رشته
کارشناسی, کارشناسی ارشد

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

ونیزایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن