مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر ونیز ایتالیا
دانشگاه یوئوو ونیز (Iuav)دانشگاه یوئوو ونیز (Iuav)
ونیز, ایتالیا
دانشگاه یوئوو ونیز (Iuav)
Iuav University of Veniceکارشناسی ارشد
رتبه - بین المللی
رتبه - ایتالیا
اپلیکیشن فی
30 یورو
شهریه سال
2,943 یورو
1تعداد دپارتمان
1تعداد رشته
کارشناسی ارشد

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

-

آزمون سنجش:

-

ونیزایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

-

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن