جست‌وجوی رشته‌های واجد شرایط

خدمات ساناگیتی برای مهاجرتدوره آزمون IMAT
مهاجرت به ایتالیا
شهر باری ایتالیا
دانشگاه آلدو مورو باریدانشگاه آلدو مورو باری
باری, ایتالیا
دانشگاه آلدو مورو باری
University of Bari Aldo Moroکارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته
رتبه 721 بین المللی
رتبه 26 ایتالیا
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
156 یورو
20تعداد دپارتمان
4تعداد رشته
کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

باریایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن