مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر بولزانو ایتالیا
دانشگاه آزاد بوزن - بولزانو
بولزانو, ایتالیا
دانشگاه آزاد بوزن - بولزانو
Free University of Bozen-Bolzanoکارشناسی ارشد
رتبه 641 بین المللی
رتبه 19 ایتالیا
اپلیکیشن فی
50 یورو
شهریه سال
1,364 یورو
5تعداد دپارتمان
7تعداد رشته
کارشناسی ارشد

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

بولزانوایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن