جست‌وجوی رشته‌های واجد شرایط

خدمات ساناگیتی برای مهاجرتدوره آزمون IMAT
مهاجرت به ایتالیا
شهر رم ایتالیا
university_imageuniversity_logo
رم, ایتالیا
دانشگاه ساپینزا رم
Sapienza University of Romeکارشناسی, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته
رتبه 134 بین المللی
رتبه 2 ایتالیا
اپلیکیشن فی
30 یورو
شهریه سال
156 یورو
58تعداد دپارتمان
48تعداد رشته
کارشناسی, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته

حداقل معدل مجاز:

75

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

رمایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

75

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن