مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر میلان ایتالیا
دانشگاه پلی تکنیک میلانلوگو دانشگاه پلی تکنیک میلان
میلان, ایتالیا
دانشگاه پلی‌تکنیک میلان
Politecnico di Milanoکارشناسی, کارشناسی ارشد
رتبه 123 بین المللی
رتبه 1 ایتالیا
اپلیکیشن فی
50 یورو
شهریه سال
3,891 یورو
4تعداد دپارتمان
44تعداد رشته
کارشناسی, کارشناسی ارشد

حداقل معدل مجاز:

15.5

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

میلانایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

15.5

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن