مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
کارشناسی ارشد بازاریابی دیجیتال دانشگاه پسکارا

کارشناسی ارشد

بازاریابی دیجیتال

Digital Marketing

دانشگاه کیه تی پسکارا
رتبه 1201
موقعیت
ایتالیا, پسکارا
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
156 یورو
ترم ورودی
ترم پاییز
تعداد واحد120
مدت زمان (سال)2
می خوای بدونی برای این رشته واجد شرایط هستی یا نه؟
رشته‌های مجاز:
ITمهندسی
مهندسی صنایع
مدیریت
جهانگردی
مدیریت بازرگانی
آمار
مدیریت مالی
مطالعات زبان
اقتصاد
apply picture

قصه مهاجرت شما از این‌جا شروع می‌شه

برای این رشته فاقد شرایط هستی
چطوری مستقیم اپلای کنم؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن