مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
جغرافیا، مدیریت فضایی، میراث همکاری بین المللی دانشگاه فلورانس

کارشناسی ارشد

جغرافیا، مدیریت فضایی، میراث همکاری بین المللی

Geography, Spatial Management, Heritage for International Cooperation

دانشگاه فلورانس
رتبه 358
موقعیت
ایتالیا, فلورانس
اپلیکیشن فی
20 یورو
شهریه سال
156 یورو
ترم ورودی
ترم پاییز
تعداد واحد120
مدت زمان (سال)2
می خوای بدونی برای این رشته واجد شرایط هستی یا نه؟
رشته‌های مجاز:
مهندسی محیط زیست
علوم سیاسی
علوم اجنماعی
جغرافیا
تاریخ
باستان شناسی
آمار
روابط بین الملل
نقشه برداری
اقتصاد
apply picture

قصه مهاجرت شما از این‌جا شروع می‌شه

برای این رشته فاقد شرایط هستی
چطوری مستقیم اپلای کنم؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن