مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
مدیریت اجرایی تجارت و پایداری

کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی تجارت و پایداری

Business Administration and Sustainability

دانشگاه بلونیا
رتبه 154
موقعیت
-, فورلی
اپلیکیشن فی
50 یورو
شهریه سال
157.04 یورو
ترم ورودی
ترم پاییز
تعداد واحد120
مدت زمان (سال)2
می خوای بدونی برای این رشته واجد شرایط هستی یا نه؟
رشته‌های مجاز:
مهندسی کشاورزی
جنگل داری
حقوق
مدیریت
علوم سیاسی
علوم قضایی
جهانگردی
روابط بین الملل
اقتصاد
ارتباطات
علوم و صنایع غذایی
apply picture

قصه مهاجرت شما از این‌جا شروع می‌شه

برای این رشته فاقد شرایط هستی
چطوری مستقیم اپلای کنم؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن