جست‌وجوی رشته‌های واجد شرایط

خدمات ساناگیتی برای مهاجرتدوره آزمون IMAT
مهاجرت به ایتالیا
اقتصاد و مدیریت فعالیتهای هنری و فرهنگی – برنامۀ درسی اقتصاد و مدیریت اجرایی هنر و فرهنگ

کارشناسی ارشد

اقتصاد و مدیریت فعالیتهای هنری و فرهنگی – برنامۀ درسی اقتصاد و مدیریت اجرایی هنر و فرهنگ

Economics and Management of Arts and Cultural Activities - Economics and Administration of Arts and Culture Curriculum

دانشگاه کافوسکاری ونیز
رتبه 661
موقعیت
ایتالیا, ونیز
اپلیکیشن فی
30 یورو
شهریه سال
1300 یورو
ترم ورودی
ترم پاییز
تعداد واحد120
مدت زمان (سال)2
می خوای بدونی برای این رشته واجد شرایط هستی یا نه؟
رشته‌های مجاز:
معماری
مدیریت
اقتصاد
تاریخ هنر
apply picture

قصه مهاجرت شما از این‌جا شروع می‌شه

برای این رشته فاقد شرایط هستی
چطوری مستقیم اپلای کنم؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن