مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
مهندسی ریاضیات – گرایش مطالعاتی مدل‌سازی ریاضیاتی برای مهندسی و علوم

کارشناسی ارشد

مهندسی ریاضیات – گرایش مطالعاتی مدل‌سازی ریاضیاتی برای مهندسی و علوم

Mathematical Engineering - Study track 'Mathematical Modelling for Engineering and Science'

دانشگاه پادوا
رتبه 219
موقعیت
ایتالیا, پادوا
اپلیکیشن فی
30 یورو
شهریه سال
2739 یورو
ترم ورودی
ترم پاییز
تعداد واحد120
مدت زمان (سال)2
می خوای بدونی برای این رشته واجد شرایط هستی یا نه؟
رشته‌های مجاز:
مهندسی برق-قدرت
مهندسی برق-مخابرات
مهندسی الکترونیک
مهندسی کامپیوتر
مهندسی مکانیک
مهندسی عمران
مهندسی انرژی
مهندسی صنایع
مهندسی رباتیک
ریاضیات
apply picture

قصه مهاجرت شما از این‌جا شروع می‌شه

برای این رشته فاقد شرایط هستی
چطوری مستقیم اپلای کنم؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن