مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
هوش مصنوعی و مهندسی اتوماسیون

کارشناسی ارشد

هوش مصنوعی و مهندسی اتوماسیون

Artificial Intelligence and automation engineering

دانشگاه سیه‌نا
رتبه 721
موقعیت
ایتالیا, سیه نا
اپلیکیشن فی
40 یورو
شهریه سال
821 یورو
ترم ورودی
ترم پاییز
تعداد واحد120
مدت زمان (سال)2
می خوای بدونی برای این رشته واجد شرایط هستی یا نه؟
رشته‌های مجاز:
مهندسی الکترونیک
مهندسی کامپیوتر
مهندسی اتوماسیون
apply picture

قصه مهاجرت شما از این‌جا شروع می‌شه

برای این رشته فاقد شرایط هستی
چطوری مستقیم اپلای کنم؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن