مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر سیه نا ایتالیا
دانشگاه سیه نا ایتالیا
سیه نا, ایتالیا
دانشگاه سیه‌نا
University of Sienaکارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته
رتبه 721 بین المللی
رتبه 25 ایتالیا
اپلیکیشن فی
40 یورو
شهریه سال
821 یورو
14تعداد دپارتمان
18تعداد رشته
کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

سیه ناایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن