مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
اقتصاد و مدیریت در هنر، فرهنگ، رسانه و سرگرمی

کارشناسی ارشد

اقتصاد و مدیریت در هنر، فرهنگ، رسانه و سرگرمی

Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainment

دانشگاه بوکونی
رتبه 481
موقعیت
ایتالیا, میلان
اپلیکیشن فی
100 یورو
شهریه سال
16103 یورو
ترم ورودی
ترم پاییز
تعداد واحد120
مدت زمان (سال)2
می خوای بدونی برای این رشته واجد شرایط هستی یا نه؟
رشته‌های مجاز:
apply picture

قصه مهاجرت شما از این‌جا شروع می‌شه

برای این رشته فاقد شرایط هستی
چطوری مستقیم اپلای کنم؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن