sanagiti-logoمهاجرت تحصیلی به ایتالیادانشگاه هاخدمات ساناگیتیدرباره ماجست و جو
banner_image

زیست‌فناوری مولکولی | Molecular Biotechnology

دانشگاه تورین

رتبه 364 
ایتالیا, تورین 
اپلیکیشن فی رایگان
شهریه ترم رایگان
ترم ورودی -
تعداد واحد120
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مدت زمان (سال)2
پکیج ها
مشاور ها
توضیحات کلی

معرفی دوره

تحقیقات زیست‌پزشکی پایه و کاربردی دارای تقاضای فزاینده‌ای برای رویکردها بین رشته‌ای جدید هستند. دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زیست‌فناوری مولکولی در دانشگاه تورین به نحوی مبتکرانه از طریق ترکیب رشته‌های زیست‌شناسی مولکولی، تصویربرداری مولکولی و کشف دارویی، و زیست‌انفورماتیک با این چالش‌ها مواجه می‌شود. ماهیت بین رشته‌ای این دوره به دانشجویان امکان میدهداین امکان را برای دانشجویان فراهم می‌کند تا بر اساس علایق‌شان تخصص بگیرند و. این دوره، آن‌ها را برای شغلی علمی در یکی از شاخههای اصلی چندین شاخه‌ی علوم حیات آماده می‌کند.

تمرکز اصلی این دوره بر تجربۀ عملی است که دانشجویان این تجربه را در طول کارآموزی‌ها مختلف کسب می‌کنند. دانشجویان بیشتر سرفصل تکوینی خود را از طریق شرکت در کار تجربی در یک آزمایشگاه تحقیقاتی می‌گذرانند و این تجربه ممکن است منجر به انتشارات علمی گردد. سخنرانی‌ها و همایش‌های ارائه‌شده توسط دانشگاه تورینو نیز بخشی از این مسیر تکوینی هستند.

دورۀ کارشناسی ارشد زیست‌فناوری مولکولی با هدف آموزش پیش‌زمینۀ قوی در زیست‌شناسی سلولی، زیست‌شناسی مولکولی، ژنتیک، شیمی آلی و غیرآلی، و زیست‌شیمی به دانشجویان (از زمینه‌هایی همچون زیست‌فناوری، زیست‌شناسی، شیمی، و داروسازی) است. این دوره به روی دانشجویان دورۀ EM محاسباتی زیست‌سلامت (EU Master) از سرتاسر جهان باز است.

فرصت های شغلی

دروس رشتۀ زیست‌فناوری مولکولی در دو برنامه تنظیم شده است: دورۀ زیست‌فناوری ترجمه‌ای و دورۀ توسعه و کشف دارو. دورۀ زیست‌فناوری ترجمهای انتقالی بر آخرین پیشرفت‌ها در مهندسی ژنومیک و ژنتیک در زمینۀ زیست‌پزشکی با توجه خاص به جنبه‌های فناورانه از جمله توالی نسل بعدی، نظارت پربازده، و درمان سلولی و ژنی متمرکز است. دورۀ توسعه و کشف دارو بر موضوعاتی در زمینۀ کشف دارو و عیبشناسی پزشکی تشخیص‌های بالینی با تمرکز بر آخرین پیشرفت‌ها در فناوری تصویربرداری مولکولی متمرکز است. در کنار آموزش دارای کیفیت بالا، این دورۀ کارشناسی ارشد زیست‌فناوری مولکولی به ارائۀ تجارب عملی در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی در شرکت‌های زیست‌فناوری و دانشگاهی می‌پردازد. این دورۀ مطالعاتی (120 اعتبار واحد درسی) شامل برخی دروس مشترک در هر دو برنامه در سال اول، تعدادی دروس اختیاری که باید توسط دانشجویان انتخاب شوند (8 اعتبار واحد درسی) و مراحلی در آزمایشگاه (12 اعتبار واحد درسی) است.

برنامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زیست‌فناوری مولکولی به دانشجویان امکان می‌دهد تا با علائق فردی‌شان منطبق شوند. تنوع و اختیارات متعدد برای همایش‌ها، سخنرانی‌ها، و پروژه‌های تحقیقاتی، امکان بررسی زمینه‌های مختلف تحقیقات زیست‌فناوری نوین را به دانشجویان می‌دهد. دانشجویان بیشتر زمان مطالعاتی‌شان را به عنوان بخشی از آزمایشگاه تحقیقاتی می‌گذرانند تا پایان‌نامۀ تجربی‌شان را آماده کنند. دانشجویان پیش‌زمینۀ علمی قوی، مهارت‌های فنی، ظرفیت حل مسائل، و توانایی ارائه و بحث داده‌های علمی را کسب می‌کنند. غیر از آزمایشگاه تحقیقاتی، دانشجویان می‌توانند پایان‌نامۀ خود را در Computational Biology Unitopen in new دانشگاه تورینو تهیه کنند.

هدف این دوره تولید پرورش محققانی است که دانش عمیق عمقی از پیشرفته‌ترین کاربردهای زیست‌فناوری آنها را قادر می‌سازد به مواجهه تا با مهم‌ترین مسائل زیست‌پزشکی پایه و کاربردی مواجه شوندمیسازد. به این نحو، فارغ‌التحصیلان تمام مهارت‌های عملی و دانش نظری برای دسترسی به دوره‌های دکتری بین‌المللی یا درخواست استخدام در مشاغلی در شرکت‌های زیست‌فناوری و دارویی را در اختیار دارند.

پیش نیازها
CefrB2
Trinity College London
OverallISE II
Trinity College London
CefrB2
Pearson Tests of English
OverallPTE General Level 3 PTE Academic 59 - 75
Pearson Tests of English
CefrB2
ETS - TOFEL IBT
CefrB2
IELTS
Overall5.5
IELTS
معدلبدون محدودیت
 
حداکثر گپ تحصیلی (سال)بدون محدودیت
 
رشته های مجاز
بدون محدودیت

مشاوران و راهنمایان تحصیلی

Fake data
Fake data for name
Fake data
Fake data for name
Fake data
Fake data for name