sanagiti-logoمهاجرت تحصیلی به ایتالیادانشگاه هاخدمات ساناگیتیدرباره ماجست و جو
banner_image

فلسفه | Philosophy

دانشگاه تورین

رتبه 364 
ایتالیا, تورین 
اپلیکیشن فی 50 یورو
شهریه ترم 2800 یورو
ترم ورودی ترم پاییز
تعداد واحد120
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مدت زمان (سال)2
پکیج ها
مشاور ها
توضیحات کلی

معرفی دوره

سرفصل بین‌المللی فلسفه قصد دارد یکپارچگی دانشجویان در تحقیق بین‌المللی و محیط زیست کاری را بهبود بخشد و مهارت نظری در زمینه‌های متافیزیک و هستی‌شناسی، فلسفۀ زبان و ذهن، منطق و فلسفۀ علم، زیبایی‌شناسی و فلسفۀ هنر، و در حوزه‌های فلسفۀ علمی در ارتباط با تاریخ تفکر فلسفی و علمی – همچون در سنت مطالعات ایتالیایی- را به دانشجویان آموزش دهد.

این سرفصل فرصت مهمی در کسب مهارت‌های مفید برای آموزش، تحقیق، و هر فرصت استخدام که نیازمند مباجثه و تحلیل انتقادی رایج در آموزش فلسفی باشد و نیز دانش مرتبط با تعامل بین فلسفه و علوم ذهن است.

فرصت های شغلی

فارغ‌التحصیلان دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ فلسفه به اجرای نقش‌های تخصصی یا فنی می‌پردازند که در حوزه‌های مختلفی تعریف شده‌اند که مهارت‌های کسب‌شده می‌توانند به صورت سودمند در آنها به کار روند، از نهادهای فرهنگی گرفته تا ارتباط فرهنگی، از مشاورۀ فلسفی (شامل مشاورۀ اخلاقیات بازرگانی و زیست‌اخلاقی) تا و روابط شرکتی. فرصت‌های استخدام و فعالیت‌های تخصصی پیش‌بینی‌شده در این دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ فلسفه، مشاغل دارای مسئولیت‌های بالا در بخش‌های مختلف مشاورۀ فرهنگی و صنعت فرهنگی و نهادهای فرهنگی و نیز در تمام حوزه‌هایی که نیاز به مهارت‌های رشتۀ خاص همراه با مهارت‌های انتقادی و توانایی بازنمون دانش را شامل می‌شوند.

فارغ‌التحصیلان فلسفه می‌توانند در ادارات دولتی، نهادهای دولتی و خصوصی، انتشارات – با توجه خاص به علوم انسانی – و روزنامه‌نگاری، در زمینۀ بهوبد بهبود فرهنگی و ارتباطات عمومی استخدام شوند. این دورۀ کارشناسی ارشد فلسفه همچنین دانشجویان را برای ادامۀ مطالعاتشان ادامه تحصیل با هدف دستیابی به دکترای تحقیقاتی آماده می‌کند.

این دورۀ کارشناسی ارشد فلسفه دانشجویان را برای مشاغل زیر آماده می‌کند:

فیلسوف فان

کارشنایان کارشناسان طراحی و آموزش

محققان نهادهای دانشگاهی و موسسات و نهادهای تحقیقاتی دولتی و خصوصی در زمینه‌های فلسفه، علوم شناختی، تحلیل رسانه‌های جمعی

مشاوران شرکت‌ها یا افراد

کارشناسان مسائل زیست‌اخلاقی در بیمارستان‌ها و نهادهای رفاهی

سردبیران و ویراستاران در موسسات انتشاراتی (سنتی و الکترونیکی) و شرکت‌هایی که فعالیت‌های ویراستاری انجام می‌دهند، در کارهای آماده‌سازی و ویرایش متون، برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های ویرایشی

مدیران یا کارمندان انتخاب کارمندان کارمندان گزینش در شرکت‌های دولتی و خصوصی با کارهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت ر.ابط روابط داخلی و خارجی

پیش نیازها
CefrB2
Pearson Tests of English
OverallPTE General Level 3 PTE Academic 59 - 75
Pearson Tests of English
CefrB2
Trinity College London
OverallISE II
Trinity College London
CefrB2
ETS - TOFEL IBT
CefrB2
IELTS
Overall5.5
IELTS
معدلبدون محدودیت
 
حداکثر گپ تحصیلی (سال)بدون محدودیت
 
رشته های مجاز
فلسفه

مشاوران و راهنمایان تحصیلی

Fake data
Fake data for name
Fake data
Fake data for name
Fake data
Fake data for name