مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
دانش فلسفی: پایه‌ و اساس، متد، کاربرد

کارشناسی ارشد

دانش فلسفی: پایه‌ و اساس، متد، کاربرد

Philosophical Knowledge: Foundations, Methods, Applications

دانشگاه برگامو
رتبه 1201
موقعیت
ایتالیا, برگامو
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
208 یورو
ترم ورودی
ترم پاییز
تعداد واحد120
مدت زمان (سال)2
می خوای بدونی برای این رشته واجد شرایط هستی یا نه؟
رشته‌های مجاز:
فلسفه
apply picture

قصه مهاجرت شما از این‌جا شروع می‌شه

برای این رشته فاقد شرایط هستی
چطوری مستقیم اپلای کنم؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن