جست‌وجوی رشته‌های واجد شرایط

خدمات ساناگیتی برای مهاجرتدوره آزمون IMAT
مهاجرت به ایتالیا
مطالعات بین‌فرهنگی در زبان‌ها و ادبیات

کارشناسی ارشد

مطالعات بین‌فرهنگی در زبان‌ها و ادبیات

Intercultural Studies in Languages and Literatures

دانشگاه برگامو
رتبه 1201
موقعیت
ایتالیا, برگامو
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
208 یورو
ترم ورودی
ترم پاییز
تعداد واحد120
مدت زمان (سال)2
می خوای بدونی برای این رشته واجد شرایط هستی یا نه؟
رشته‌های مجاز:
زبان انگلیسی
مطالعات زبان
apply picture

قصه مهاجرت شما از این‌جا شروع می‌شه

برای این رشته فاقد شرایط هستی
چطوری مستقیم اپلای کنم؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن