جست‌وجوی رشته‌های واجد شرایط

خدمات ساناگیتی برای مهاجرتدوره آزمون IMAT
مهاجرت به ایتالیا
شهر پاویا ایتالیا
دانشگاه پاویادانشگاه پاویا
پاویا, ایتالیا
دانشگاه پاویا
University of Paviaکارشناسی, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته
رتبه 469 بین المللی
رتبه 12 ایتالیا
اپلیکیشن فی
35 یورو
شهریه سال
400 یورو
19تعداد دپارتمان
20تعداد رشته
کارشناسی, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته

حداقل معدل مجاز:

13.75

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

پاویاایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

13.75

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن