مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر مودنا ایتالیا
دانشگاه مودنا و رجیو امیلیادانشگاه مودنا و رجیو امیلیا
مودنا, ایتالیا
دانشگاه مودنا و رجیو امیلیا
University of Modena and Reggio Emiliaکارشناسی ارشد
رتبه 641 بین المللی
رتبه 20 ایتالیا
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
156 یورو
13تعداد دپارتمان
9تعداد رشته
کارشناسی ارشد

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

مودناایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن