مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر کاتانیا ایتالیا
دانشگاه کاتانیادانشگاه کاتانیا
کاتانیا, ایتالیا
دانشگاه کاتانیا
University of Cataniaکارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته
رتبه 851 بین المللی
رتبه 30 ایتالیا
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
156 یورو
17تعداد دپارتمان
9تعداد رشته
کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

کاتانیاایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن