مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر کوسنتزا ایتالیا
دانشگاه کالابریادانشگاه کالابریا
کوسنتزا, ایتالیا
دانشگاه کالابریا
University of Calabriaکارشناسی ارشد
رتبه 951 بین المللی
رتبه 36 ایتالیا
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
1,000 یورو
14تعداد دپارتمان
13تعداد رشته
کارشناسی ارشد

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

کوسنتزاایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن