مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر مسینا ایتالیا
دانشگاه مسینادانشگاه مسینا
مسینا, ایتالیا
دانشگاه مسینا
University of Messinaکارشناسی, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته
رتبه 851 بین المللی
رتبه 32 ایتالیا
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
156 یورو
12تعداد دپارتمان
10تعداد رشته
کارشناسی, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

مسیناایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن