مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر آنکونا ایتالیا
دانشگاه پلی‌تکنیک مارکهدانشگاه پلی‌تکنیک مارکه
آنکونا, ایتالیا
دانشگاه پلی‌تکنیک مارکه
Marche Polytechnic Universityکارشناسی, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته
رتبه 721 بین المللی
رتبه 24 ایتالیا
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
156 یورو
12تعداد دپارتمان
7تعداد رشته
کارشناسی, کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

آنکوناایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن