مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر کسینو ایتالیا
دانشگاه کسینو و لاتزیو جنوبیدانشگاه کسینو و لاتزیو جنوبی
کسینو, ایتالیا
دانشگاه کسینو و لاتزیو جنوبی
University of Cassino and Southern Lazioکارشناسی, کارشناسی ارشد
رتبه - بین المللی
رتبه - ایتالیا
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
رایگان
5تعداد دپارتمان
9تعداد رشته
کارشناسی, کارشناسی ارشد

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

5 سال

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

کسینوایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

5 سال

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن