مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر ماچراتا ایتالیا
دانشگاه ماچراتادانشگاه ماچراتا
ماچراتا, ایتالیا
دانشگاه ماچراتا
University of Macerataکارشناسی, کارشناسی ارشد
رتبه - بین المللی
رتبه 47 ایتالیا
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
156 یورو
5تعداد دپارتمان
4تعداد رشته
کارشناسی, کارشناسی ارشد

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

ماچراتاایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن