مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر جنوا ایتالیا
دانشگاه جنوا ایتالیا
جنوا, ایتالیا
دانشگاه جنوا
University of Genovaکارشناسی, کارشناسی ارشد
رتبه 530 بین المللی
رتبه 16 ایتالیا
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
156 یورو
22تعداد دپارتمان
17تعداد رشته
کارشناسی, کارشناسی ارشد

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

97 سال

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

جنواایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

97 سال

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن