مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
زیست شناسی و اکولوژی ساحلی و دریایی دانشگاه سالنتو

کارشناسی ارشد

زیست شناسی و اکولوژی ساحلی و دریایی

Costal Marine Biology and Ecology

دانشگاه سالنتو
رتبه 1001
موقعیت
ایتالیا, لچه
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
156 یورو
ترم ورودی
ترم پاییز
تعداد واحد120
مدت زمان (سال)2
می خوای بدونی برای این رشته واجد شرایط هستی یا نه؟
رشته‌های مجاز:
منابع طبیعی
زیست شناسی
مهندسی دریا
apply picture

قصه مهاجرت شما از این‌جا شروع می‌شه

برای این رشته فاقد شرایط هستی
چطوری مستقیم اپلای کنم؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن