sanagiti-logoمهاجرت تحصیلی به ایتالیادانشگاه هاخدمات ساناگیتیدرباره ماجست و جو
banner_image

اقتصاد چرخشی | Circular Economy

دانشگاه توشا

رتبه - 
ایتالیا, ویتربو 
اپلیکیشن فی رایگان
شهریه ترم رایگان
ترم ورودی ترم پاییز
تعداد واحد120
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مدت زمان (سال)2
پکیج ها
مشاور ها
توضیحات کلی

بررسی اجمالی دوره

برنامه مقطع کارشناسی ارشد در اقتصاد چرخشی بر جنبه‌های خاصی از اقتصاد چرخشی تأثیر می‌گذارد و هدف آن ارائه یک سری ابزارهای نوآورانه برای دانشجویان برای فعالیت درزمینه پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی است که عمدتاً بر تقویت منابع طبیعی، استفاده از مواد خام ثانویه، مدیریت پایدار زنجیره ارزش و فعالسازی همزیستی صنعتی متمرکز است..

هدف این دوره ارائه مهارت‌های لازم برای دانشجویان جهت فعالیت علمی در حوزه‌های مختلف و اغلب ناهمگون است و امکان ادغام نوآوری‌های فناوری و مهارت‌های جدید در فعالیت‌های مرتبط با بازتبدیل تولید و توسعه پایدار را ارائه می‌دهد.

طرحی این برنامه به گونه است که در مسیر مشترکی بهسوی یادگیری موضوعات، روش‌ها و ابزارهای معمولاً در یک رویکرد چرخشی به اقتصاد، متمرکز می‌شود.

این دوره دارای دو برنامه درسی است

برنامه درسی اول بر تولید صنعتی در یک دیدگاه چرخشی تمرکز دارد، جایی که هر فرآیند به کمک یک رویکرد پایدار از طریق کاهش کاربرد کمتر مواد خام سنتی، استفاده از اشکال جدید انرژی، بازیابی و بازیافت، استفاده از مواد طبیعی و استفاده مجدد از پسماندهای بخش‌های دیگر مشخص می‌شود و بنابراین به‌عنوان "اقتصاد سبز" شناخته می‌شود.

برنامه درسی دوم یک رویکرد چرخی به اقتصاد دریا ، در همه اشکال آن، ازجمله گردشگری، طبیعت، لجستیک و تجارت است که به‌عنوان "اقتصاد آبی" شناخته می‌شود.

فرصت‌های شغلی

• تجزیه و تحلیل و مدیریت منابع زیست‌محیطی، سیستم‌های زیست‌محیطی، و قلمرو.

• مدیریت فرآیندهای صنعتی نوآورانه.

• مدیریت بازیافت و استفاده مجدد از منابع کشاورزی و محصولات فرعی.

• مدیریت بازیابی و استفاده مجدد از منابع صنعتی و محصولات فرعی.

• مدیریت پایدار گردشگری، با تمرکز بر گردشگری دریا.

• مدیریت فرآیندهای لجستیکی و بنادر، سازگار با محیط‌ زیست.

• مدیریت صنعت و خدمات دریایی با نگاهی خاص به پایداری زیست‌محیطی.

• تجزیه و تحلیل و مطالعه رفتار مصرف‌کننده، با توجه به محصولات و خدمات سبز.

• توسعه راه‌اندازی و فرعی که با پایداری زیست‌محیطی محصولات مشخص می‌شود.

• پیش‌بینی سناریوهای اقتصادی پایدار در آینده و تأثیر نوآوریهای سازگار با محیط‌ زیست.

مداخلات در تولید کالاها و خدمات با هدف به‌کارگیری اقتصاد چرخشی در زمینههای تولید محلی.

مداخلات در تولید کالاها و خدمات با هدف اعمال بهبود کیفیت محیطی.

• نوآوری و پایداری فعالیت‌های واسطهگری.

• تحقق و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، ارزیابی استراتژیک، و خطرات زیست‌محیطی، و همچنین ایمنی و فعالیت‌های مرتبط.

• نظارت و مدیریت بر فعالیت‌های بازیافت زباله و ارزش‌گذاری.

• فعالیت‌های نوآوری و طراحی زیست‌محیطی.

• تجزیه و تحلیل هزینه و فایده از منظر زیست‌محیطی.

پیش نیازها
معدلبدون محدودیت
 
حداکثر گپ تحصیلی (سال)بدون محدودیت
 
رشته های مجاز
بدون محدودیت

مشاوران و راهنمایان تحصیلی

Fake data
Fake data for name
Fake data
Fake data for name
Fake data
Fake data for name