sanagiti-logoمهاجرت تحصیلی به ایتالیادانشگاه هاخدمات ساناگیتیدرباره ماجست و جو
banner_image

عصب‌شناسی شاختی و عصب‌روان‌شناسی بالینی | Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology

دانشگاه پادوا

رتبه 219 
ایتالیا, پادوا 
اپلیکیشن فی 30 یورو
شهریه ترم 2739 یورو
ترم ورودی ترم پاییز
تعداد واحد120
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مدت زمان (سال)2
پکیج ها
مشاور ها
توضیحات کلی

مرور

مدرک کارشناسی ارشد این رشته به آموزش آخرین پیشرفت‌ها در تحقیقات و کاربردهای عصب‌شناسی شناختی و عصب‌روان‌شناسی بالینی می‌پردازد. این برنامه به ترغیب نقش فعال دانشجویان می‌پردازد و چندین آموزش علمی برای یادگیری TMS، tDCS، EEG، fNIRS، نرم‌افزار تصویربرداری پیشرفته و آزمون بالینی ارائه می‌دهد. امکان یادگیری نظری در این دورۀ آموزشی فراهم شده است و آموزش مهارت‌های کاربردی و فنی پیشرفته این دوره را تکمیل می‌کند.

ساختار برنامه

واحدهای درسی:

آناتومی اعصاب، مفاهیم جدید در روان‌شناسی رشد، روان‌شناسی اجتماعی پیشرفته و علوم عصبی اجتماعی، اصول علوم عصبی شناختی و فنون تصویربرداری عصبی، انگاره‌های حیوانی در زیست‌عصب‌شناسی، شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق، گرایش‌های جدید در علم عصب‌شناسی، علم عصب‌شناسی عاطفی و آسیب‌شناسی روانی، عصب‌روان‌شناسی بالینی، شناخت و محاسبه، روان‌پزشکی و عصب‌داروسازی، عصب‌شناسی، تفاوت‌های فردی در شناخت، ساز و کارهای هوشیاری و نظارت بر خطا، علم عصب‌شناسی شناختی عمل، الکتروفیزیولوژی انسانی، ارزیابی و توان‌بخشی عصب‌روان‌شناختی، عصب‌روان‌شناسی سن، آمار برای علوم شناختی و مغزی، فنون و روش‌های ارزیابی روان‌شناختی

آزمایشگاه‌ها:

EGG، fNIRS، TMS، tES، ارزیابی عصب‌روان‌شناختی بالینی. مدارک دوگانه با دانشگاه گرانادا (اسپانیا) یا بار-ایلان (اسرائیل) نیز با برنامه‌های مطالعاتی اختصاصی، موجود و قابل انتخاب هستند.

فرصت‌های شغلی

فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند آموزش حرفه‌ای و شغلی در عصب‌روان‌شناسی بالینی یا رشته‌های مرتبط را ادامه دهند و فرصت‌های شغلی به خصوص در حوزه‌های نوظهور داشته باشند؛ از جمله: عصب‌روان‌شناسی رایانشی، نوروارگونومی، تحریک مغز، رابط مغزی. این برنامه، نقطه آغاز بزرگی برای مطالعات دورۀ دکتری به خصوص در عصب‌روان‌شناسی بالینی و شناختی فراهم می‌کند.

پیش نیازها
CefrB2
ETS - TOFEL IBT
Overall80
ETS - TOFEL IBT
CefrB2
IELTS
Overall6
IELTS
CefrB2
GA Certificate in ESOL International
OverallGA Level 1 Certificate in ESOL International
GA Certificate in ESOL International
CefrB2
Trinity College London
OverallISE II
Trinity College London
CefrB2
Oxford University Press Oxford Test of English
Overall126
Oxford University Press Oxford Test of English
CefrB2
Pearson Tests of English
OverallPTE General Level 3 PTE Academic 59 - 75
Pearson Tests of English
معدل14.5
 
حداکثر گپ تحصیلی (سال)بدون محدودیت
 
رشته های مجاز
روان شناسی

مشاوران و راهنمایان تحصیلی

Fake data
Fake data for name
Fake data
Fake data for name
Fake data
Fake data for name