جست‌وجوی رشته‌های واجد شرایط

خدمات ساناگیتی برای مهاجرتدوره آزمون IMAT
مهاجرت به ایتالیا
package_image

پکیج تحویل مدارک بورسیه استانی

تماس بگیرید
طبق تجربه ۹ ساله ما در ساناگیتی خیلی از دانشجویان عزیز با توجه به حساسیتی که نسبت به بورسیه استانی و مهم بودن این قضیه برای دانشجویان دارد ترجیح می‌دهند پروسه اپلای و تکمیل مراحل بورسیه استانی توسط شخص دانشجو انجام گیرد که با توجه به ارزش مالی بورسیه استانی و نوسانات ارزی داخل ایران تصمیمی قابل احترام می باشد. اما متاسفانه در برخی از استان ها نیاز به تحویل مدارک به سازمان بورس الزاماً حضوری می باشد یعنی دانشجو باید بعد از گرفتن تایید های لازم ( سفارت ایران در ایتالیا و اداره پرفتورا) به سازمان بورس مراجعت کرده و‌مدارک را تحویل دهد ( البته امکان پست کردن مدارک هم هست) و خبر خوب اینکه اگر شما جز اون دسته از دانشجویانی هستین که ترجیح دادید خودتون مراحل دریافت بورسیه رو جلو ببرید ولی در گرفتن تاییده ها، تحویل یا پست مدارکی سازمان بورس به دلیل عدم حضور در ایتالیا مشکل دارید می تونید از این پکیج ما استفاده کنید. شما با پست کردن مدارکتون برای ما بخشی از مراحل دریافت بورسیه استانی رو به ما واگذار میکنید و ما تمام کارهای لازم رو از جانب شما و برای شما قبل از ددلاین اداره بورس ها انجام می‌دهیم.

طبق تجربه ۹ ساله ما در ساناگیتی خیلی از دانشجویان عزیز با توجه به حساسیتی که نسبت به بورسیه استانی و مهم بودن این قضیه برای دانشجویان دارد ترجیح می‌دهند پروسه اپلای و تکمیل مراحل بورسیه استانی توسط شخص دانشجو انجام گیرد که با توجه به ارزش مالی بورسیه استانی و نوسانات ارزی داخل ایران تصمیمی قابل احترام می باشد. اما متاسفانه در برخی از استان ها نیاز به تحویل مدارک به سازمان بورس الزاماً حضوری می باشد یعنی دانشجو باید بعد از گرفتن تایید های لازم ( سفارت ایران در ایتالیا و اداره پرفتورا) به سازمان بورس مراجعت کرده و‌مدارک را تحویل دهد ( البته امکان پست کردن مدارک هم هست)

و خبر خوب اینکه اگر شما جز اون دسته از دانشجویانی هستین که ترجیح دادید خودتون مراحل دریافت بورسیه رو جلو ببرید ولی در گرفتن تاییده ها، تحویل یا پست مدارکی سازمان بورس به دلیل عدم حضور در ایتالیا مشکل دارید می تونید از این پکیج ما استفاده کنید.

شما با پست کردن مدارکتون برای ما بخشی از مراحل دریافت بورسیه استانی رو به ما واگذار میکنید و ما تمام کارهای لازم رو از جانب شما و برای شما قبل از ددلاین اداره بورس ها انجام می‌دهیم.