مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر رم ایتالیا

رم

زبان
ایتالیایی
میانگین خرج در ماه
700 یورو
دانشگاه4