مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر بولزانو ایتالیا

بولزانو

زبان
ایتالیایی
میانگین خرج در ماه
700 یورو
دانشگاه1