مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر فلورانس ایتالیا

فلورانس

زبان
ایتالیایی
میانگین خرج در ماه
700 یورو
دانشگاه1