sanagiti-logoمهاجرت تحصیلی به ایتالیادانشگاه هاخدمات ساناگیتیدرباره ماجست و جو
سیاست‌های جهانی و جامعه

سیاست‌های جهانی و جامعه | Global Politics and Society (GPS)

دانشگاه میلان

رتبه 276 
ایتالیا, میلان 
اپلیکیشن فی 30 یورو
شهریه ترم 256 یورو
ترم ورودی ترم پاییز
تعداد واحد120
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مدت زمان (سال)2
پکیج ها
مشاور ها
توضیحات کلی

مأموریت و اهداف

دانشجویان این دوره، از آموزش چندرشته‌ای با بالاترین کیفیت بهره می‌برند. هدف این برنامه، آماده کردن متخصصانی است که می‌توانند دینامیک‌های پیچیده‌ی اجتماعی و سیاسی حاصل از جهانی‌سازی را در شرایطی که میزان وابستگی‌های متقابل بین‌المللی رو به افزایش است، تفسیر کنند. واحدهای اصلی، مفاهیم و مهارت‌های موردنیاز برای مدنظر قرار دادن پرسش‌های کنونی را به هم پیوند می‌دهد و پرسش‌هایی درمورد دینامیک‌های سیاست‌های جغرافیایی، تحول جوامع، توسعه‌هایی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل تا الگوهای متغیر نابرابری‌های اجتماعی را مطرح می‌کند.

در طول سال‌های اخیر، فرآیندهای جهانی‌سازی کارکرد جوامع غربی در حوزه‌های مختلف را به چالش کشیده است: از مشارکت سیاسی گرفته تا ساختار خدمات اجتماعی دولت‌ها و قوانین بازار کار؛ از حقوق شهروندی و مهاجرت گرفته تا تهدیداتی که شکل‌های جدید تبعیض یا محرومیت را مدنظر دارند. پیچیدگی و ماهیت این چالش‌ها نیازمند متخصصانی است که از آن‌ها آگاهی داشته باشند و بتوانند به شیوه‌ای سختگیرانه، موثق و منطقی تفسیر کنند که جهانی‌سازی چگونه و در چه مسیرهایی بر کارکرد جوامع کنونی تأثیر می‌گذارد.

فرصت‌های شغلی

فارغ‌التحصیلان رشته‌ی سیاست جهانی و جامعه می‌توانند مشاغل تخصصی مختلفی را در بخش‌های متعدد برعهده بگیرند و خودشان را به‌عنوان متخصصانی مطرح کنند که می‌توانند مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در سناریوی جهانی تفسیر کنند و برنامه‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدتی را توسعه دهند: 1) در زمینه‌ی پژوهش‌های کاربردی، در زمینه‌ی علوم سیاسی و اجتماعی؛ 2) در مؤسسات ملی و بین‌المللی و سازمان‌های غیرانتفاعی؛ 3) در بخش‌های دولتی، خصوصی یا بخش‌های غیرانتفاعی داوطلبانه که در بازار جهانی فعالیت دارند؛ در بخش‌های اطلاعاتی، انتشار و صنایع فرهنگی.

برای مثال این افراد می‌توانند برای موقعیت‌های شغلی در بخش‌های دولتی، خصوصی یا بخش‌های غیرانتفاعی داوطلبانه در محیط‌های ملی و بین‌المللی یا در بازار جهانی مشغول به کار شوند.: نهادهای دولتی و عمومی (وزارت‌خانه‌ها، هیئت‌مدیره، مؤسسات و نهادهای مسئول طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست‌های اجتماعی و کار، سیاست‌های ضدتبعیض و سیاست‌های توسعه و تعامل (در کشور و در سطح بین‌الملل)؛ نهادهای اجتماعی و فراملیتی (مؤسسات ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی، غیره)؛ نهادهای غیر دولتی و بخش‌های غیرانتفاعی داوطلبانه که در اجرای سیاست‌های اجتماعی و کار، فرهنگی، آموزشی و همکاری برای توسعه مشارکت دارند.

پیش نیازها
CefrB2
Pearson Tests of English
OverallPTE General Level 3 PTE Academic 59 - 75
Pearson Tests of English
CefrB2
IELTS
Overall5.5
IELTS
CefrB2
ETS - TOFEL IBT
Overall72
ETS - TOFEL IBT
CefrB2
Trinity College London
OverallISE II
Trinity College London
CefrB2
ETS - TOFEL ITP/PBT
Overall543
ETS - TOFEL ITP/PBT
CefrB2
Cambridge ESOL examination
OverallBEC (Business English Certificate Vantage)
Cambridge ESOL examination
معدلبدون محدودیت
 
حداکثر گپ تحصیلی (سال)بدون محدودیت
 
رشته های مجاز
علوم سیاسی
علوم اجنماعی
علوم قضایی
تاریخ
آمار
مطالعات زبان
روابط بین الملل
علوم انسانی
اقتصاد
ارتباطات

مشاوران و راهنمایان تحصیلی

Fake data
Fake data for name
Fake data
Fake data for name
Fake data
Fake data for name