کمپ رئال مادرید

کمپ تابستانی، پروژه ای از طرف بنیاد رئال مادرید است که فرصت جستجو٬ کسب تجربه و به اشتراک گذاشتن ارزش های باشگاه رئال مادرید از طریق زندگی در قالب یک تیم را به فرزندان شما می‌دهد.

یادگیری ارزش‌ها از طریق فوتبال

پکیج‌های مختلف کمپ رئال مادرید

کمپ فوتبال برای همه

کمپ حرفه‌ای فوتبال

کمپ فوتبال برای دروازه بان ها

کمپ فوتبال برای گیمرها

جلسات تمرینی در کمپ باشگاه رئال مادرید

مربیان مورد تایید کمپ پایه‌های باشگاه رئال مادرید

آموزش روش های خاص با تمرین و مسابقات روزانه

زمان بازی و استخر

ثبت خاطرات به صورت روزانه از فعالیت ها

ست کامل ورزشی مجانی باشگاه رئال مادرید

گواهینامه شرکت در کمپ رئال مادرید

بازدید از استادیوم سانتیاگو برنابئو

پیدا کردن دوستان جدید

اگر شما یک شرکت کننده هستید

اگر شما یک شرکت کننده هستید

جلسات تمرینی در کمپ باشگاه رئال مادرید

کسب تجربه بین المللی

یک تیم فوق العاده از مربیان حرفه ای

کار کردن بر روی ارزش ها و توانایی های اجتماعی

بیمه خصوصی

امکانات و خوابگاه های عالی

ترانسفر فرودگاهی

آموزش زبان ، آموزش در محیطی با عادات زندگی سالم

اگر شما پدر یا مادر یک شرکت کننده هستید

اگر شما پدر یا مادر یک شرکت کننده هستید

کمپ فوتبال برای همه

 • 08:15 صبحانه و مسواک کردن دندان ها
 • 09:15 تمرین
 • 10:45 دوش گرفتن و صرف میان‌وعده
 • 11:00 تمرین‌های اختصاصی بر روی تکنیک‌ها
 • 12:00 تئوری فوتبال و امتحان
 • 13:30 دوش گرفتن
 • 14:00 ناهار و مسواک زدن دندان‌ها
 • 15:00 فعالیت های کمپ (‌ کلاس های زبان٬ بازی٬ تماشای فیلم و …. )
 • 16:00 تمرین
 • 17:30 دوش گرفتن و صرف میان وعده
 • 18:00 استخر
 • 18:30 فعالیت های کمپ (‌ کلاس های زبان٬ بازی٬ تماشای فیلم و …. )
 • 19:30 تماس با خانواده
 • 20:30 شام و مسواک زدن دندان‌ها
 • 21:30 فعالیت های کمپ (‌ کلاس های زبان٬ بازی٬ تماشای فیلم و …. )
 • 23:00 وقت خواب

برای دختران و پسران 9 تا 17 ساله

دوره یک هفته‌ای

14 - 20 June

21 - 27 June

June 28 - July 4

5 - 11 July

12 - 18 July

19 - 25 July

July 26 - August 1

دوره دو هفته‌ای

14 - 27 June

June 28 - July 11

12 - 25 July

July 26 - August 8

کمپ حرفه‌ای فوتبال

 • 08:15 صبحانه و مسواک کردن دندان ها
 • 09:15 تمرین
 • 10:45 دوش گرفتن و صرف میان‌وعده
 • 11:00 تمرین‌های اختصاصی بر روی تکنیک‌ها
 • 12:00 تئوری فوتبال و امتحان
 • 13:30 دوش گرفتن
 • 14:00 ناهار و مسواک زدن دندان‌ها
 • 15:00 فعالیت های کمپ (‌ کلاس های زبان٬ بازی٬ تماشای فیلم و …. )
 • 16:00 تمرین
 • 17:30 دوش گرفتن و صرف میان وعده
 • 18:00 استخر
 • 18:30 فعالیت های کمپ (‌ کلاس های زبان٬ بازی٬ تماشای فیلم و …. )
 • 19:30 تماس با خانواده
 • 20:30 شام و مسواک زدن دندان‌ها
 • 21:30 فعالیت های کمپ (‌ کلاس های زبان٬ بازی٬ تماشای فیلم و …. )
 • 23:00 وقت خواب

برای دختران و پسران 9 تا 17 ساله

دوره یک هفته‌ای

June 28 - July 4

5 - 11 July

12 - 18 July

19 - 25 July

July 26 - August 1

دوره دو هفته‌ای

June 28 - July 11

12 - 25 July

July 26 - August 8

کمپ فوتبال برای دروازه بان ها

 • 08:15 صبحانه و مسواک کردن دندان ها
 • 09:15 تمرین
 • 10:45 دوش گرفتن و صرف میان‌وعده
 • 11:00 تمرین‌های اختصاصی بر روی تکنیک‌ها
 • 12:00 تئوری فوتبال و امتحان
 • 13:30 دوش گرفتن
 • 14:00 ناهار و مسواک زدن دندان‌ها
 • 15:00 فعالیت های کمپ (‌ کلاس های زبان٬ بازی٬ تماشای فیلم و …. )
 • 16:00 تمرین
 • 17:30 دوش گرفتن و صرف میان وعده
 • 18:00 استخر
 • 18:30 فعالیت های کمپ (‌ کلاس های زبان٬ بازی٬ تماشای فیلم و …. )
 • 19:30 تماس با خانواده
 • 20:30 شام و مسواک زدن دندان‌ها
 • 21:30 فعالیت های کمپ (‌ کلاس های زبان٬ بازی٬ تماشای فیلم و …. )
 • 23:00 وقت خواب

برای دختران و پسران 9 تا 17 ساله

دوره یک هفته‌ای

June 30 - July 6

21 - 27 June

7 - 13 July

14 - 20 July

21 - 27 July

دوره دو هفته‌ای

June 28 - July 11

12 - 25 July

July 26 - August 8

کمپ فوتبال برای گیمرها

 • 08:00 صبحانه و مسواک کردن دندان ها
 • 09:00 تمرین در کمپ ( Valdebebas )
 • 10:30 دوش گرفتن و صرف میان‌وعده
 • 10:45 فعالیت های ورزشی
 • 11:30 فعالیت های کمپ (‌ کلاس های زبان٬ بازی٬ تماشای فیلم و …. )
 • 12:45 ناهار و مسواک زدن دندان‌ها
 • 14:15 شنا و فعالیت های کمپ (‌ کلاس های زبان٬ بازی٬ تماشای فیلم و …. )
 • 16:15 زمان بازی های کامپیوتری
 • 17:15 میان وعده
 • 17:30 کارگاه آموزش بازی های کامپیوتری
 • 19:00 فعالیت های کمپ (‌ کلاس های زبان٬ بازی٬ تماشای فیلم و …. )
 • 20:15 تماس با خانواده
 • 21:00 شام و مسواک زدن دندان‌ها
 • 22:00 فعالیت های کمپ (‌ کلاس های زبان٬ بازی٬ تماشای فیلم و …. )
 • 23:00 وقت خواب

برای دختران و پسران 9 تا 17 ساله

دوره یک هفته‌ای

June 28 - July 4

5 - 11 July

دوره دو هفته‌ای

June 28 - July 11