A+ World Academy

اگر یک کشتی می‌بینید٬‌این مدرسه A+ Academy است. این جایی است که ۶۰ دانش آموز از ملیت های مختلف در کنار معلمین خود در طول یک سال تحصیلی درس می‌خوانند٬ دور دنیا سفر می‌کنند و تجربیات فوق العاده‌ کسب می‌کنند؛ که همین ویژگی به تنهایی برای گرفتن ویزای دانش آموزی مدرسه A+ Academy کافی است! سورلادنت یک کشتی قدیمی بادبانی است. در طول ۱۰ ماه این کشتی در ۲۰ بندر مختلف دنیا پهلو می‌گیرد. این مدرسه همانند سایر مدارس کلاس های درسی دارد و از خدمات دانش آموزی مناسبی برخوردار است. دانش آموزان تکالیف مربوطه را انجام می‌دهند اما در عین حال سفر می‌کنند و با فرهنگ های مختلف آشنا می‌شوند. در این مدرسه دانش آموزان با چالش های علمی٬ فکری و فیزیکی رو به رو می‌شوند که آن ها را قوی تر می‌کند. مدرسه A+ Academy بر ۳ پایه برنامه علمی غنی٬ خودسازی و کسب تجربیات جهانی استوار است. با توجه به اینکه شرایط تحصیل در A+ Academy ، تلاش و همتی دوچندان می‌طلبد ، امّا موفقیت‌های بزرگ با تلاش و پشتکار زیاد و گاهی با فدا کردن برخی از داشته ها به‌دست می‌آیند. یادگرفتن کار گروهی ٬ توانایی رهبری٬ احترام متقابل و توانایی آنالیز و حل مشکلات که باعث رشد شخصیتی می‌شود پاداش آن فداکاری هاست. اطلاعات بیشتر درباره این مدرسه شگفت انگیز را از ساناگیتی بخواهید.