مهاجرت پرستاری به انگلستان

امروزه با افزایش تعداد افراد مسن در کشورهای جهان بالاخص کشورهای اروپایی٬ نظام‌های درمانی این کشورها بیش از پیش نیازمند افزایش و جذب نیروی کار در کادر درمانی خود می‌باشند. از این رو برای برآورده کردن نیازهای خود اقدام به اعطای ویزای کار برای نیروهای متخصص در این زمینه کرده‌اند.

مهاجرت کاری به کشور انگلستان می تواند از جذاب ترین گزینه‌ها باشد. از مشاغل موجود که هم در این کشور بازار کار خوبی دارد و هم انگلستان در آن با کمبود نیرو مواجه است، شغل پرستاری می باشد.

مهاجرت پرستاران به انگلستان به این شکل است که، هر کسی که تمایل دارد در انگلستان به عنوان پرستار کار کند، باید در شورای پرستاری و مامایی (NMC) ثبت نام کند.

شرایط ثبت نام برای پرستارانی که در انگلستان و اتحادیه اروپا آموزش دیده اند با کسانی که در خارج از انگلستان و اتحادیه اروپا آموزش دیده اند متفاوت است. آنها می توانند در NMC، مشروط بر اینکه استانداردهای آن را رعایت کنند، ثبت نام کنند.

سازمان NMC وظیفه دارد تا سطح آموزش پرستاری در کشور شما را با آنچه در انگلیس مورد نیاز است مقایسه کند. توجه داشته باشید که ثبت نام در NMC حق کار در انگلستان را فراهم نمی کند و در واقع شرایط ویژه مهاجرت پرستاران به انگلستان محسوب نمی شود.

سازمان NMC وظیفه دارد تا سطح آموزش پرستاری در کشور شما را با آنچه در انگلیس مورد نیاز است مقایسه کند. توجه داشته باشید که ثبت نام در NMC حق کار در انگلستان را فراهم نمی کند و در واقع شرایط ویژه مهاجرت پرستاران به انگلستان محسوب نمی شود.

فرآیند و شرایط ویژه مهاجرت پرستاران به انگلستان که خارج از اتحادیه اروپا آموزش دیده اند